Div plovoucí v tabulce

   Na úvodní stránku   –––   www.zabra.at 
 (zatím pouze v němčině)

Divy plovoucí v tabulce jsou samozřejmě sémantický nesmysl, to vám potvrdí každý Seemann. Takže když už chcete mermomocí cpát plavání do tabulky, tak aspoň dbjete na to, aby se opravdu jednalo o tabulková data. A jak poznáte tabulková data? Podle toho, že chcete, aby tabulka měla viditelnou mřížku:

Pondělí Plování na znak
Úterý Plování na prsa
Středa Plování kraulem
Čtvrtek Potápění
Pátek Hledání potopených
Sobota Pohřbívání tabulek
Neděle   Oslavy plovoucích divů  


A tady je zhruba kód toho zázraku (to   na konci mimochodem taky není zrovna dvakrát sémantické):

<table border="2" bordercolor="#DD9900;" cellpadding="5" class="li"><tr>
      <td>Pondělí</td>
      <td>Plavati kraulem </td>
  </tr><tr>
      <td>Úterý</td>
      <td>Plavati na prsa </td>
  </tr><tr>
      <td>Středa</td>
      <td>Plavati na znak </td>
  </tr><tr>
      <td>Čtvrtek</td>
      <td>Potápěti se </td>
  </tr><tr>
      <td>Pátek</td>
      <td>Hledati potopené </td>
  </tr><tr>
      <td>Sobota</td>
      <td>Pohřbívati tabulky </td>
  </tr><tr>
      <td>Neděle</td>
      <td>Oslavy divů, zázraků a jinotajů &nbsp; </td>
</tr></table>

Třída li je v CSS zapsána takto:

.li { text-align:left; }

 nach oben Přednášky

Domů: www.zabra.at

Copyright © Petr Zábranský
 nach oben

Všechna práva vyhrazena. Alle Rechte vorbehalten. All rights reserved.