Prales

Les starý tisíc let

 ––>   Můj milý deníčku...   		  
	Úvodní stránka   ––>   www.zabra.at		
             (zatím pouze v němčině)

Les starý tisíc roků nezná řev motorových pil. Stromy v něm hynou od přírody, až se naplní jejich čas. Je domovem vzácných druhů brouků i jiných živočichů. Armády skřítků nejrůznějších druhů oživují mrtvé kmeny pralesa, mohutné i tenké, stojící i padlé.

V dnešních krajinách pralesů ubylo, ve většině končin chybí úplně. Z původních skladeb hmyzích i jiných druhů přežívají žalostné zbytky. Řekl bych, že to je škoda. Přitom by stačilo tak málo. Stačilo by tisíc let nekácet. Stačilo by nekácet v národních parcích. A spektrum chráněných území střední Evropy konečně rozšířit o národní park v oblasti starých dubin. Nejlépe někde, kde zbytky původního spektra druhů jsou dosud nejzachovalejší – třeba v oblasti kolem soutoku řek Dyje a Morava.


 nach oben


 sunset